Litter N-2

 

 

Date of Birth: 27.08.2021г.

     

Imperiya Serebra Hogward

BRI ns11

 

  Imperiya Serebra Kristina

  BRI ns11

 

 

   

 

 

Imperiya Serebra Nika ns12

Кошка/Female

PKD - N/N

Группа крови АА

Генотип С/С

(Went to a new home)

 

 

 

 Imperiya Serebra Nancy ns11

Кошка/Female    

PKD -N/N

Группа крови АА

Генотип C/cs - колороноситель

(Went to a new home)

    

 

 

 

 Imperiya Serebra Nick ns11

 Кот/Male 

( Gone to a new home) 

PKD - N/N

Группа крови АА

 

 

 

 Imperiya Serebra Nils ns11

  Кот/Male  

PKD -N/N

Группа крови АА

Генотип C/cs - колороноситель

(for sale)

 

 

       Fhoto album